Dartma Tavan - 35AZN

Yayınlanma tarixi: 04-06-2013 21:37:25 | Yayımlayan ilə ünsiyyət:: nəriman | Bulunuduğu Yer: Azərbaycan | 1300 dəfə göstərildi |

DÜNYANIN MƏŞHUR DARTMA TAVAN VƏ DİVAR ÖRTÜYÜ BRENDİ CLİPSO ARTIQ AZƏRBAYCANDA! CLİPSO EKOLOJİ BAXIMDAN TƏBİİ MATERİALLARDAN HAZIRLANIB. CALAQSIZ 5 METR ENİNDƏ OLAN ALOVLANMAYAN, SU KECİRMƏYƏN, NƏMƏ QARŞI DAVAMLI, AKUSTİK XARAKTERLƏRİNƏ GÖRƏ CLİPSO DİGƏR DARTMA TAVAN VƏ DİVAR ÖRTÜKLƏRİNDƏN QAT-QAT ÜSTÜN MATERİALDIR. CLİPSO DARTMA TAVAN ÖRTÜYÜ ÜZƏRİNDƏ İSTƏNİLƏN ŞƏKLİ ÇAP ETDİRMƏK İMKANINIZ İNTERYERİNİZƏ XÜSUSİ GÖZƏLLİK VERƏCƏKDİR. QURAŞDIRMA DAXİL 35 AZN-DƏN BAŞLAYAN QİYMƏTLƏRLƏ.
ƏLAQƏ TEL: 0503676017


Əlaqə nəriman: Dartma Tavan

Telefon: 0503676017

*

*

*Hatırlatma: tənzimləmə və yayından qaldırmaq üçün e-poçt