Kredit kartı ilə vitrin ödəməsi haqqında ümumi şərtlər

Bu ödəmə əməliyyatını reallaşdırmaq surətiylə bu məhsul ya da xidməti satın almadığınızı yalnız bu elanın aşağıda göstərilən gün müddəti qədər veb saytındakı vitrin bölgəsində yayınlanacağını anladığınızı ayrıca bu elanın qanuni sahibi və ya elan sahibini təmsil tam səlahiyyətli olduğunuzu bəyan və qəbul etməkdəsiniz!

15 günlük Vitrin ödəməsi

6.00 TL